Právě jste zdeFinanční řád

Finanční řád


Pravidelné platby:

Využívání nekomerční datové sítě KamNET je zpoplatněno měsíčním poplatkem. Výše poplatku se řídí zvolením typu připojení a dle platného ceníku vystaveného na této stránce - ceník. V případě možnosti snížení měsíčních poplatků schvaluje rada spolku.

Měsíční poplatek za využívání sítě se platí dopředným způsobem s měsíční periodou. Poplatek je splatný do 15. dne v měsíci a případný přeplatek zaslaný na účet občanského sdružení bude odesílateli vrácen ve výši odpovídající částce přeplatku ponížené o výši poplatku za převod u banky občanského sdružení. Pokud bude chodit přeplatek opakovaně, může se jednat o porušení finačního řádu.

V případě, že člen bude požadovat na konci kalendářního roku vystavit daňový doklad za realizované platby pro účely odpisu z daní (např. případ právnických osob), je nutné si každoročně zažádat u rady spolku.

Jednorázové příspěvky

1. Vstupní členský příspěvek při vstupu do spolku KamNET vzniká při závazném podání přihlášky nového člena spolku. Přízpěvek za vstup do spolku KamNET je stanoven na 1000,- Kč. Vstupního příspěvek je nevratný.

2. Příspěvkem na zařízení se rozumí část ceny zařízení, které je potřeba pro připojení k síti KamNET. Jeho výše je stanovena na 1000,- Kč bez rozlišení druhu zařízení. Příspěvek je vázán na druh zařízení, mimo reklamační proces.

Platební styk

Platební styk se spolkem KamNET je možno realizovat v rámci pravidelných plateb bezhotovostním způsobem na níže uvedený účet banky.

Údaje o platbě na účet spolku:

Majitel účtu: KamNET

Číslo účtu:

2900349303

Kód banky:

2010

Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol pro platbu: členské číslo

Sankce:

Kontrola platby za využívání sítě (měsíční poplatek) je prováděn pět pracovních dnů po splatnosti této platby. V případě včasného neuhrazení částky za využívání sítě, může být příslušnému uživateli zamezen přístup do sítě z důvodu špatné finanční morálky. Identifikátor pro kontrolu platby je členské číslo. V případě duplicitních plateb budou tyto platby vráceny na účet odesílatele do konce kalendářního roku.

Vyloučení ze spolku:

Při hrubém porušování stanov a vnitřních předpisů spolku může být člen vyloučen ze spolku. V tomto případě mu nenáleží jakákoliv náhrada ze strany spolku KamNET.

Hospodaření sdružení:

Příjmy

Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

Výdaje

O provozních výdajích a režijních nákladech rozhoduje rada. Režijní náklady sdružení jsou: platba za připojení k Internetu, platba za odběr elektřiny a platba za pronájmy, atp..

Investice

Při investicích se bere v potaz ziskovost dané investice a zda druh investice je v souladu s cíly spolku KamNET.

 

Spolek nehospodaří za účelem dosažení zisku. Veškeré finanční prostředky musí být použity pro další rozvoj a činnost spolku KamNET. Spolek nedosahuje žádného zisku a proto se dle §2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů nejedná o podnikání.

V Kamenici 16.9.2015 (tato verze finančního řádu platí od 1.10.2015)

Úřední hodiny

Každou neděli

od 18:00 do 20:00

v Pohostinství u Rajmunda

Sledování TV

SledovaniTVlogo

Od 1.3.2022 se stal KamNET z.s. oficiálním partnerem SledovaniTV.

 

Od 1.3.2022 dochází ke změně stávacích balíčků a podmínek služby SledovaníTV, čímž může dojít k omezení služeb. více zde...

 

Od 1.7.2022 dojde k navýšení ceny za základní balíček SledovaniTV. více zde...

Ceník

 (od 1. 1. 2021)

 

Wi-Fi připojení:

Wi-Fi MINI
12/3 Mbps
200 Kč

Wi-Fi STANDARD
25/5 Mbps
300 Kč

Wi-Fi MAXI
40/10 Mbps
400 Kč

 

Optické připojení:
 

OPT MINI
25/10 Mbps
250 Kč

OPT STANDARD
70/35 Mbps
300 Kč

OPT MAXI
150/50 Mbps
400 Kč

OPT EXTRA
300/70 Mbps
500 Kč

 

více zde...

Z naší galerie

pozvánka2019.png