Právě jste zdeVyšlo v Kamenovinách...

Vyšlo v Kamenovinách...


Obrázek uživatele kosik

By kosik - Posted on 30 Červen 2012

 Historie a současnost Wi-Fi sítě a internetového sdružení K-NET v Kamenici.
 
První zmínky o Wi-Fi síti v Kamenici se datují ke konci roku 2004. 4 nadšenci, propojili svoje PC pomocí
 Wi-Fi technologie na frekvenci 2,4 GHz, protože chtěli soupeře do počítačových her a provozovat lokální chat mezi PC. Na učitelské bytovce vytvořili ze starého počítače server a připojili na něj anténu. Potom si každý vyrobil amatérskou anténu a připojil ji ke svému počítači. Tímto zjistili, že dokážou přenášet data přes celou Kamenici. První propojené počítače přes technologii Wi-Fi byly: počítač Františka Jelínka, Martina Dvořáka, Petra Součka a Pavla Hrubého. Jakmile minisíť fungovala, začali přemýšlet, jak dostat do této sítě internet. Pan Martin Dvořák oslovil dodavatele internetu firmu M-SOFT, jaké by byly podmínky připojení vybudované sítě do internetu v Kamenici. Firma M-SOFT sdělila podmínky. Jelikož odběr internetu musela zaštítit nějaká organizace nebo právnická osoba, zašli jsme s těmito informacemi a záměrem na Obecní zastupitelstvo. Obecní zastupitelstvo se nepřiklonilo k zaštítění internetové sítě v Kamenici. Z tohoto důvodu bylo 17 členy založeno občanské sdružení K-NET. Dne 22.dubna 2005 bylo občanské sdružení zaregistrováno u ministerstva vnitra, odboru všeobecné správy. Vstupní poplatek do sdružení činil a stále činí 1000,- korun.
Na půdě učitelské bytovky byla vytvořena malá serverovna. Toto místo bylo vybráno z důvodu přímé viditelnosti na stožár Hasičského záchranného sboru v Řehořově, kde firma M-SOFT namontovala mikrovlnné spoje na přenos dat. Kvůli lepšímu přenosu dat pro občany Kamenice, kteří nemají přímou viditelnost na učitelskou bytovku, byl vybudován pomocný vysílač na Vrchách, na chatě pana Pavla Koláře. Dne 27.5. 2005 byla Kamenice připojena na internet přenášený pomocí technologie Wi-Fi. První klienti byli připojováni zařízením Owislink AP 1120 s přídavnou venkovní anténou na technologii 2,4 GHz. Měsíční platba za připojení k internetu v roce 2005 byla 500,- Kč. Na konci roku 2005 bylo ve sdružení registrováno 49 členů. V roce 2006 byla měsíční platba snížena na 350,- Kč. V roce 2006 se začala používat zařízení Owislink AP 5460. V měsíci srpnu byl vybudován skok z Kolářovy chaty do Kameničky a v září byli připojeni první klienti Kameničky. Na konci roku 2006 mělo občanské sdružení 138 členů.
 V roce 2007 byl vybudován vysílací bod na ZEOS Kamenice a bytovce pod „slepičárnou“ pro příjem internetu na nově vystavěné části v cihelně pod Novým rybníkem. V tomto roce byl zřízen veřejný internet ve všech restauracích v Kamenici a Kameničce. Byla připojena Základní a Mateřská škola a Městys
s knihovnami v Kamenici i v Kameničce. Na konci roku 2007 mělo občanské sdružení 188 členů.

Na začátku roku 2008 došlo k navýšení rychlosti připojení a cena za klientské připojení byla snížena na 300,- Kč za měsíc. V měsíci dubnu se konala členská schůze, kde členové schválili větší investice do rozvoje sítě. Byl zakoupen nový a rychlejší server. V pololetí tohoto roku
se na trhu objevila nová technologie přenosu dat v pásmu 5GHz. Bylo zakoupeno deset antén a technologie byla členy výboru K-NET testována.  Po otestování jsme se rozhodli tuto technologii začít instalovat v Kamenici. Na konci roku 2008 byl vybudován nový stožárek na učitelské bytovce z důvodu velkého množství antén při souběhu obou technologií 2,4Ghz a 5GHz. Pro lepší přenos dat byly vyměněny všechny páteřní spoje na přípojné body. V Kameničce byl vybudován nový vysílací bod pro horní část na kulturním domě. V Kamenici byl vybudován vysílací bod ve Strážce na rodinném domě Nevosadových. Na konci roku 2008 mělo občanské sdružení 221 členů.
V roce 2009 jsme začali novou technologii 5GHz montovat
ke klientům, kteří měli přímou viditelnost na stožárek umístěný na učitelské bytovce. Na tuto technologii jsme byli nuceni přecházet z důvodů rušení sítě sdružení K-NET domácími Wi-Fi sítěmi na frekvenci 2,4GHz. Zařízení pro technologii 5GHz je členům občanského sdružení zapůjčováno a klient na něj platí příspěvek 1000,- Kč. Tento systém umožňuje dálkovou správu sítě administrátory až na zařízení Nanostation jednotlivých klientů. Protože neustále přibývali noví členové, výbor sdružení K-NET na dubnové členské schůzi podal návrh na rozdělení plateb. Pro klienty s vyšším přenosem dat 400,- Kč měsíčně, pro ostatní 200,- Kč měsíčně.  Byla schválena investice do stožáru na Vrchách, protože na Kolářově chatě už nebylo možno umístit více antén.   Nejprve sdružení odkoupilo pozemek od rodiny Semerádových a pak nechalo stožár vyprojektovat a posoudit statikem. Na konci roku 2009 mělo občanské sdružení 252 členů.

V roce 2010 jsme konečně získali všechna povolení a souhlasy pro stavbu stožáru. Na jaře jsme nechali vybudovat základ pod stožár a v létě se už stožár vyjímal nad Kamenicí. Na začátku prázdnin byla vybudována přípojka elektrické energie a stožár byl osazen anténami a technologií potřebnou pro jeho funkci. Od této chvíle mohla být montována technologie 5GHz pro všechny členy sdružení v Kamenici.
Na konci roku 2010 mělo občanské sdružení 279 členů.
Na začátku roku 2011 došlo k výměně technologie firmou
M-soft na všech spojích z Jihlavy až do Kamenice a opět byla navýšena rychlost. Postupně přepojujeme klienty
na technologii 5GHz a technologie 2,4GHz se používá pro domácí Wi-fi sítě. Na zařízení Nanostatione 5GHz drží občanské sdružení záruku a při případné poruše to řeší sdružení na své náklady. Zařízení, které si klienti zakoupili
pro technologii 2,4GHz, mohou použít pro domácí Wi-fi síť. Technologii 2,4GHz na vysílacích bodech necháváme „dožít“. Je finančně náročné provádět údržbu obou sítí. Na konci roku 2011 mělo občanské sdružení 299 členů.
A jakým směrem bude pokračovat rozvoj datových sítí v městysu v následujícím období? 
Městys Kamenice za podpory občanského sdružení K-NET  nyní připravuje projektovou dokumentaci a následnou postupnou realizaci optické sítě.  Z důvodu snížení finanční náročnosti 
se souběžně s investičními akcemi (oprava povrchů vozovek, chodníky…) plánuje pokládka optické sítě a přivedení optických přípojek až ke koncovým klientům. Taktéž je v řešení navýšení primární internetové konektivity do městyse. Připravuje  se projektová žádost do výzvy „Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - Širokopásmové (NGA) ICT sítě“, v rámci které bude financováno připojení Kamenice optickým kabelem z obce Řehořov (přípojné místo do  krajské optické sítě Rowanet).  Oba tyto kroky povedou ke zrychlení, zkvalitnění a rozvoji nových  datových služeb v městyse. 
Občanské sdružení K-NET , jeden z potenciálních operátorů datových služeb v optické infrastruktuře, přislíbilo finanční spoluúčast, která byla schválena na členské schůzi konané letos na jaře. 
 
Sočástí projektové žádosti o dotaci na výstavbu optické sítě do Kamenice je i dotazníkové šetření, kde občané vyjádří názor k záměru. Do Kamenonovin je přiložen list s anketou, prosíme o jeho vyplnění
a následné odevzdání na sběrná místa (uvedena v listu). Pokud nyní neuvažujete o využití některé ze služeb uvedených v anketě, ve své odpovědi prosím zohledněte bouřlivý rozvoj datových služeb v posledních letech s požadavkem na kvalitní datovou přenosovou síť a možnost budoucího rozvoje sítě.  Předem velmi děkujeme za spolupráci a podporu v této záležitosti.
Výbor K-NET
 

Úřední hodiny

Každou neděli

od 19:00 do 21:00

v Pohostinství u Rajmunda

po dobu platnosti zákazu návštevy restaurací

je možné radu KamNET kontaktovat pouze telefonicky nebo emailem

Ceník

 (od 1. 7. 2015)

 

Wi-Fi připojení:

 

KamNET Wi-Fi MINI
12/3 Mbps
200 Kč

 

KamNET Wi-Fi MAXI
25/6 Mbps
400 Kč 

 

Optické připojení:
 

KamNET MINI
20/10 Mbps
250 Kč

 

KamNET STANDARD
50/25 Mbps
400 Kč

 

KamNET MAXI
100/50 Mbps
500 Kč 

 

více zde...

Z naší galerie

2011