Právě jste zdeDatová dálnice aneb optika v Kamenici (vyšlo v Kamenovinách)

Datová dálnice aneb optika v Kamenici (vyšlo v Kamenovinách)


Obrázek uživatele kosik

By kosik - Posted on 07 Duben 2013

 

Datová dálnice, co že to vlastně je? Někteří z Vás již o tomto projektu slyšeli a možná i tak trochu tuší co se chystá, avšak pro ostatní občany Městyse Kamenice je to prázdný pojem či zaklínadlo, kterému nerozumí. Proto mi dovolte malé seznámení s tímto projektem.

 

O projektu „Datová dálnice Kamenice“

Projekt „Datová dálnice Kamenice“ zjednodušeně řečeno znamená, že bude do obce Kamenice přiveden vysokorychlostní internet prostřednictvím optických kabelů, na rozdíl od současného bezdrátového řešení vzduchem. Ve výsledku to bude znamenat rychlejší, stabilnější a celkově robustnější připojení k internetu a nasazení nových služeb pro občany prostřednictvím vysokorychlostní sítě.

Hlavní záměrem projektu „Datová dálnice Kamenice“ je tedy vybudovat otevřenou telekomunikační síť, jejíž součástí bude:

·         privátní síť organizací veřejné správy (obce) v rámci regionu Městyse Kamenice, která bude napojena na krajskou páteřní síť ROWANET a metropolitní síť pověřené obce (Jihlava)

·         veřejná síť poskytující cenově zvýhodněné služby pro občany a komerční sektor v Městyse Kamenice.

Vybudování této sítě zajišťuje Městys Kamenice . Projekt by měl být spolufinancován za přispění grantu z Regionálního operačního programu „Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - Širokopásmové (NGA) ICT sítě“.

Trocha historie

Koncem roku 2010 jsme se při schůzkách výboru K-NET  zabývali otázkou budoucnosti rozvoje sítě v obci. Současné technologie, které K-NET používá, přestávají stačit a za několik let s dynamickým rozvojem datových služeb zcela jistě neobstojí. Jako nejvhodnější návrh jsme uvažovali řešení nahrazení stávající bezdrátové technologie za optické kabelové propoje. Protože se jedná o finančně i technicky nákladný projekt, hledali jsme možnosti, jak tento nápad  realizovat.

Na členské schůzi K-NET dne 13. 4. 2012 byla schválená podpora projektu výstavby optické sítě od členů občanského sdružení a následná spolupráce na dalším rozvoji.

Počátkem roku 2012 výbor K-NET představil návrh tras optických propojů  včetně modelu financování výstavby zastupitelstvu obce Kamenice. Návrh byl zastupitelstvem obce Kamenice odsouhlasen jednomyslně.

V loňském roce, na konci července, byl vypracován projekt a podána žádost o dotaci k hodnocení. Nyní se čeká na rozhodnutí Regionální rady Jihovýchod o schválení či zamítnutí žádosti.

Budování sítě

Projekt Datová dálnice Kamenice se opírá v rámci výstavby o tyto dva body:

·         Vytvoření spojení mezi přípojným bodem v Řehořově a Kamenicí

·         Vytvoření přípojných bodů, tzv. šachet v obci Kamenice

Veškeré trasy budou uloženy do výkopových rýh a je maximální snaha vyhnout se zásahům do nově opravených komunikací v rámci obce.  Projektem bude dosaženo, že budou po obci dostupné přípojné body, ale další rozvod sítě po obci si již bude zajišťovat městys Kamenice na svoje náklady.  V rámci projektu nelze připojovat koncové klienty.

 

Bylo dohodnuto, že v rámci šetření nákladů se bude optická síť rozšiřovat postupně v rámci jiných naplánovaných stavebních činností, tj. při provádění výkopových prací, či jiné úpravě komunikací. Do výkopu bude položená „chránička“ (ochranná trubka HDPE) pro optický kabel. V historicky krátké době má být položen nový povrch komunikace v ulici Na rybníku, v ulici Podfarská a v ulici Strážka, kde rámci této opravy bude položena příprava pro optickou síť. Obyvatelé  se budou moci připojit do optické sítě, avšak realizace koncového propojení bude již v režii uživatelů – ideální je již nyní v rámci jiných stavebních úprav si připravit propojovací trasu z hranice pozemku do objektu.

Pro ulici Na rybníku je již připraven projekt, podrobnosti lze nalézt na obecních stránkách www.kameniceujihlavy.cz .

Budete-li chtít bližší informace, např. kdy a kde se jednotlivé trasy budou budovat, či budete-li chtít vědět co bude potřeba pro připojení, můžete se s dotazy obrátit na úřad Městyse Kamenice.

Výbor K-NET
www.kamenice.org

mapka

Úřední hodiny

Každou neděli

od 19:00 do 21:00

v Pohostinství u Rajmunda

po dobu platnosti zákazu návštevy restaurací

je možné radu KamNET kontaktovat pouze telefonicky nebo emailem

Ceník

 (od 1. 1. 2021)

 

Wi-Fi připojení:

Wi-Fi MINI
12/3 Mbps
200 Kč

Wi-Fi STANDARD
25/5 Mbps
300 Kč

Wi-Fi STANDARD + TV
25/5 Mbps
400 Kč

Wi-Fi MAXI
40/10 Mbps
400 Kč

Wi-Fi MAXI + TV
40/10 Mbps
500 Kč

 

Optické připojení:
 

OPT MINI
25/10 Mbps
250 Kč

OPT STANDARD
70/35 Mbps
300 Kč

OPT STANDARD + TV
70/35 Mbps
400 Kč

OPT MAXI
150/50 Mbps
400 Kč

OPT MAXI + TV
150/50 Mbps
500 Kč

OPT EXTRA
300/70 Mbps
500 Kč

OPT EXTRA + TV
300/70 Mbps
600 Kč


více zde...

Z naší galerie

DSC_7919